Coronavirus

Beste zorgverleners,
De afgelopen tijd heeft het nieuwe coronavirus gedomineerd in de media. Sinds gisteren is ook de eerste melding van besmetting naar buiten gebracht in Nederland. Vandaag is daar een tweede besmetting bijgekomen. Jullie werken allemaal in een omgeving waarbij de juiste kennis en informatie van belang is. Om jullie voldoende te informeren willen wij jullie graag voorzien van de
volgende informatie.

Hoe wordt het coronavirus overgedragen?
Het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt overgedragen door hoesten en niezen. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Door hoesten en niezen brengt hij het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt
het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.

Hoe herken ik de verschijnselen van het coronavirus?
Met name de doelgroep waarmee wij werken is een risicogroep. De onderstaande punten geven aan hoe je het coronavirus kunt herkennen.
• Koorts (ten minste 38 graden)
• Griepachtige verschijnselen
EN
• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een
bevestigde infectie
Of:
• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land/regio
met wijdverspreide transmissie. Je vindt alle landen en regio’s hier

Waar kan ik terecht als ik vermoed dat een patiënt/cliënt het virus heeft?
Als je het vermoeden hebt dat een patiënt/cliënt het coronavirus heeft, dient dit direct gemeld te worden bij de GGD van de woon- of verblijfplaats van de patiënt/cliënt. Dit stelt de GGD in staat om direct maatregelen te nemen met als doel verdere transmissie te voorkomen. Daarnaast is het van belang om te allen tijde een vermoeden te bespreken met jouw opdrachtgever en ons op de hoogte te stellen via ons algemene nummer.

Welke hygiënemaatregelen moeten er worden genomen?
Maatregelen zoals hoesthygiëne, handhygiëne, desinfectie, het afschermen van de bron en het scheiden van zieken en gezonden kunnen een belangrijke rol spelen in de preventie van het overdragen van het virus. Medewerkers in de gezondheidszorg dienen strikte beschermende maatregelen in acht te nemen bij het contact met (vermoedelijk) besmettelijke patiënten of patiëntmaterialen. Het is van belang dat iedereen nauwkeurig de protocollen van de opdrachtgever volgt.

Een aantal praktische tips zijn:
• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes

Mochten jullie nog vragen hebben kunnen jullie altijd contact opnemen met ons via 043-7112100 of 088-0237000. Het RIVM heeft ook een nummer beschikbaar gesteld voor alle vragen, contact opnemen kan via 0800-1351 of lees alle richtlijnen via lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19