Missie en visie

Missie
Het bieden van een accurate en kwalitatief goede oplossing op het gebied van tijdelijk zorgpersoneel, waarbij de vraag vanuit de werkgever centraal staat evenals het welzijn van de werknemer.

Visie
Twee belangrijke relevante ontwikkelingen in onze maatschappij zijn de vergrijzing en de individualisering. Met deze ontwikkelingen krijgen wij allemaal te maken. Buro MK zet zich in om de continuïteit en kwaliteit van de zorg tijdens deze ontwikkelingen niet te laten verslechteren, maar juist te verbeteren door bekwame en gemotiveerde flexwerkers in te zetten waar nodig.

Buro MK | Personeelsdiensten
Piet Heinstraat 7 - 7204 JN Zutphen
(3de verdieping)
Tel: 0575 470337
Email: info@buromk.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Bel ons direct: 0575 470 337